Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Национално етнопедагогическо сдружение "Проф. д-р Иван Шишманов"
Адрес
Град: София  1142
Улица/квартал: Проф. Фритьоф Нансен 7 карта
Телефони: +359 889 269 706; +359 2 989 60 28
Email: neps@abv.bg
Url: http://juliajordan.wordpress.com/organizacia/
Тематики
Фолклор и етнология, История, Образование, просвета, специално образование, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-90037
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Лозинка Симеонова Йорданова председател на УС Отговорно лице
Юлия Здравкова Йорданова-Панчева Лице за контакт Телефони: +359 889 772 966