Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Тип-топ прес
Адрес
Град: София  1527
Улица/квартал: бул. Васил Левски 102 карта
Телефони: +359 2 943 44 12
Email: tiptoppress@abv.bg
Тематики
Изкуство, Фолклор и етнология, Спорт, Художествено-документална литература, Медицина, Образование, просвета, специално образование, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-723  (Стари кодове: 978-954-8964)
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница Тип-топ 44
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Генерал Липранди 5 карта
Книжарница Тип-топ 95
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Ангел войвода 66 карта
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Владислав Климентов Симеонов управител Отговорно лице