Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Бизнес практика Актив
Адрес
Град: Варна  9000
Улица/квартал: ул. Дунав 5 карта
Телефони: (052)660-700,(052)660-722
Факс: (052)660-730
Email: businesspractice@activ.bg
activbg@dir.bg
Url: http://www.activ.bg
Тематики
Икономика
Статус
Активен
Кодове 978-954-9587
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Михаела Хараланова управител Отговорно лице