Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Лени Ан
Адрес
Град: Русе  7000
Улица/квартал: ул. Борислав 9 карта
Телефони: +359 888 838 466
Email: lenianap@abv.bg
Тематики
Литература, езикознание, лингвистика, Поезия, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7616  (Стари кодове: 978-954-8190, 978-619-7058)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Атанас Петров Отговорно лице
Иваничка Петрова Лице за контакт