Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Shakhar Pelled
Адрес
Град: Варна  9000
Улица/квартал: ул. Райко Жинзифов 14 карта
Телефони: +359 876 211 814
Email: espelled@gmail.com
Url: http://www.haseffer.com
Тематики
Художествена литература за деца и юноши, Философия, Пътуване и туризъм, Религия и теология
Статус
Активен
Кодове 978-619-90801
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница електронна книжарница
Улица/квартал:
Url: http://www.haseffer.com
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Пелед Елиезер Шахар Отговорно лице