Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Моореа
Адрес
Град: Варна  9002
Улица/квартал: ул. Генерал Столетов 12 ет. 2 ап. 3 карта
Телефони: +359 899 128 517
Email: office@moorea-bg.com
Url: http://www.moorea-bg.com
Тематики
Образование, просвета, специално образование, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-8576  (Стари кодове: 978-954-92159, 978-954-91907)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Даниела Валентинова Тодорова управител Отговорно лице