Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Офис стандарт
Адрес
Град: Пловдив  4002
Улица/квартал: жк Смирненски, ул. Баучер 7 карта
Телефони: +359 32 646 171
Email: office@klamerbg.com
Тематики
История, Художествено-документална литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7464
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Донка Мангачева Лице за контакт
Милен Гьорев Отговорно лице