Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Карина М
Адрес
Град: София  1330
Улица/квартал: жк Красна поляна 2, ул. Добротич бл. 36 карта
Телефони: +359 887 800 815, +359 889 648 008, +359 2 481 10 82
Email: karina_m@abv.bg
Url: http://www.karinam.com
Тематики
Микрофилм, CD-ROM, софтуеър и електронни книги, Литература, езикознание, лингвистика, Поезия, Художествено-документална литература, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-315  (Стари кодове: 978-954-8260)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
ст.н.с. д-р Мариана Тодорова управител Отговорно лице