Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Инфоз
Адрес
Град: Стара Загора  6000
Улица/квартал: ул. Генерал Столетов 135 ет. 6 ап. 18 карта
Телефони: +359 887 405 202
Email: office@infoz.bg
igruev@gmail.com
Url: http://www.infoz.bg
Тематики
Икономика, История
Статус
Активен
Кодове 978-619-92324  (Стари кодове: 978-619-90597)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Илко Иванов Груев Отговорно лице