Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
gabriell-e-lit
Адрес
Град: София  1750
Улица/квартал: жк Младост-1 бл. 28А вх. А карта
Телефони: +359 899 271 078
Email: gabriell-e-lit@mail.bg
Url: http://gabriell-e-lit.com
Тематики
Философия, Научно-популярна литература, Обществени науки, социология, Вътрешна политика, международна политика, Детско-юношеска литература, Медицина, Образование, просвета, специално образование, Художествена литература
Статус
Активен
Допълнителна информация
gabriell-e-lit е запазена марка.
Кодове 978-619-7705  (Стари кодове: 978-619-7520)
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница електронна книжарница
Улица/квартал:
Url: http://bookstore.gabriell-e-lit.com
Книжарница [няма име]
Град: София  1000
Улица/квартал: бул. Дондуков 38 карта
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Габриела Цанева Цанева Отговорно лице