Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ГС "Епископ Йосиф Щросмайер"
Адрес
Град: София  1309
Улица/квартал: жк Света Троица бл. 365 вх. Б карта
Телефони: +359 886 093 919
Email: trifon_pavlov@abv.bg
Тематики
История
Статус
Активен
Кодове 978-619-90347
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Трифон Златков Павлов председател Отговорно лице