Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Крис Пасева
Адрес
Град: Варна  9000
Улица/квартал: карта
Url: http://www.krispaseva.com
Тематики
Промишленост, бизнес и мениджмънт
Статус
Активен
Кодове 978-619-91638
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Кристиана Пламенова Пасева-Стоянова Отговорно лице