Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Pensoft
Адрес
Град: София  1700
Улица/квартал: ул. Проф. Георги Златарски 12 карта
Телефони: +359 2 870 42 81
Факс: +359 2 870 42 82
Email: layout@pensoft.net
Url: http://www.pensoft.net
Тематики
Микрофилм, CD-ROM, софтуеър и електронни книги, Изкуство, Геология, Зоология, Екология, Селско стопанство, Периодични издания, Енциклопедии, справочници, речници, Техника, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-248  (Стари кодове: 978-954-642)
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница електронна книжарница
Улица/квартал:
Url: http://www.pensoft.net
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
д-р Любомир Димитров Пенев изп. директор Отговорно лице
Пламен Панков Лице за контакт