Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Съюз по автоматика и информатика "Джон Атанасов"
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Георги С. Раковски 108 карта
Телефони: +359 2 987 61 69
Email: sai.bg.office@gmail.com
Url: http://www.sai.bg/
Тематики
Микрофилм, CD-ROM, софтуеър и електронни книги, Периодични издания, Техника, Компютър и информационни науки, обработка на данни
Статус
Активен
Кодове 978-954-9641  (Стари кодове: 978-954-90020)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Евгения Димитрова Лице за контакт
Мариана Доцинска Лице за контакт
проф. д-р Коста Бошнаков председател Отговорно лице