Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Витезда
Адрес
Град: Костенец  2030
Улица/квартал: ул. Пчелинска 59 вх. Б карта
Телефони: +359 888 970 887
Тематики
Християнска религия
Статус
Активен
Кодове 978-954-8825
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Димитринка Николова Отговорно лице