Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Бизнес център ИНФОРМА-ИНТЕЛЕКТ
Адрес
Град: София  1797
Улица/квартал: ул. Проф. Георги Брадистилов карта
Телефони: (02)868-10-22; 868-11-43
Факс: 868-30-21
Email: ddochev@hotmail.com
s_21@abv.bg
Url: http://www.informaintellect.com
Тематики
Поезия, Право, Промишленост, бизнес и мениджмънт
Статус
Активен
Кодове 978-954-8492
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Венета Мушкарова Лице за контакт
Дочо Минков Дочев управител д-р инж. Отговорно лице