Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Географ БГ
Адрес
Град: София  1303
Улица/квартал: ул. С. Врачански 17 А карта
Телефони: +359 894 431 427
Email: dimitar@geograf.bg
Url: http://www.geograf.bg
Тематики
Пътуване и туризъм, География
Статус
Активен
Кодове 978-619-91264
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Димитър Желев Иванов Отговорно лице