Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Научно-технически съюз по минно дело, геология и металургия
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Георги С. Раковски 108 карта
Телефони: +359 2 987 57 27,+359 2 986 13 79
Факс: +359 2 986 13 79
Email: mdgm@fnts-bg.org
Url: http://www.mdgm.org
Тематики
Геология, Периодични издания, Тежка промишленост, Техника
Статус
Активен
Кодове 978-619-90939  (Стари кодове: 978-954-92738, 978-954-92219, 978-954-91547)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
проф. д-р Цоло Вутов председател Отговорно лице