Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фондация Благодеятел
Адрес
Град: София  1324
Улица/квартал: жк Люлин 8 карта
Факс: (02)927-73-28
Email: office@blagodeyatel.net
Тематики
Художествена литература за деца и юноши, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-954-92351
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница [няма име]
Град: София  1324
Улица/квартал: жк Люлин 8 карта
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Николай Георгиев зам. председател на УС Отговорно лице