Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Александра-Бакиев
Адрес
Град: София  1756
Улица/квартал: жк Малинова долина, бул. Климент Охридски 96 карта
Телефони: +359 2 961 72 07
Факс: +359 2 961 72 07
Email: alekcandra_s_b@abv.bg
Url: http://alexfire.com
Тематики
Техника
Статус
Активен
Кодове 978-954-92423
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Камен Цветанов Лице за контакт
Пламен Бориславов Бакиев управител Отговорно лице