Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фондация "МожеБГ"
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Сердика 20 ет. 1 карта
Телефони: +359 895 678 550
Email: contact@move.bg
Url: https://move.bg/
Тематики
Икономика, Обществени науки, социология, Вътрешна политика, международна политика
Статус
Активен
Кодове 978-619-90336
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Саша Константинова Безуханова-Йорданова Отговорно лице
Ирина Павлова Алтънова Лице за контакт