Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Издателство "Писец"
Адрес
Град: София  1336
Улица/квартал: жк Люлин бл. 614 вх. В ап. 55 карта
Телефони: (02)927-96-25, 0884 574-846
Email: dimom@abv.bg
Тематики
Художествена литература за деца и юноши
Статус
Активен
Допълнителна информация
Издателство "Писец" е запазена марка (импринт) на ЕТ "Писец - Юлия Момчилова
Кодове 978-954-92993
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Юлия Костова Момчилова управител Отговорно лице