Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Когнито
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Христо Белчев 16 карта
Телефони: +359 878 633 073
Email: v.velev@cognito.bg
Url: http://www.cognito.bg
Тематики
Поезия, Вътрешна политика, международна политика, Художествено-документална литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-91764  (Стари кодове: 978-954-92167)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Веселин Владимиров Велев управляващ директор Отговорно лице