Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Когнито
Адрес
Град: София  1680
Улица/квартал: ул. Дойран 15 А карта
Телефони: (02)952-68-33; 952-68-80
Факс: (02)952-68-59
Email: office@cognito.bg
Url: http://www.cognito.bg
Тематики
Поезия, Вътрешна политика, международна политика, Художествено-документална литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-92167
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Веселин Велев управляващ директор Отговорно лице