Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Магдалена Попова
Адрес
Град: София  1408
Улица/квартал: жк Южен парк бл. 45 карта
Email: magdalena88popova@gmail.com
Тематики
Езотерична литература и парапсихология, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-90862
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Магдалена Цветанова Попова Отговорно лице