Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Лократ
Адрес
Град: София  1100
Улица/квартал: ж.к. Студентски град карта
Тематики
Учебници, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7532  (Стари кодове: 978-954-8418)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
проф. Сергей Стоилов Герджиков Отговорно лице