Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Съюз на математиците в България
Адрес
Град: София  1113
Улица/квартал: ул. Акад. Георги Бончев 8 карта
Телефони: (02)872-11-89
Email: smb@math.bas.bg
Тематики
Математика и статистика, Компютър и информационни науки, обработка на данни, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-954-8880
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
акад. Петър Кендеров председател Отговорно лице