Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"
Адрес
Град: София  1113
Улица/квартал: бул. Цариградско шосе 125 бл. 5 карта
Телефони: +359 2 425 04 70
Email: azbuki@mon.bg
Url: http://www.azbuki.bg
Тематики
Наука, Периодични издания, Учебници, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-619-7667  (Стари кодове: 978-619-7065)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Надя Кантарева-Барух директор Отговорно лице
Николай Кънчев зам.-директор Лице за контакт Телефони: +359 888 815 645