Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"
Адрес
Град: София  1113
Улица/квартал: бул. Цариградско шосе 125 бл. 5 карта
Телефони: (02)425-04-70, (02)425-04-71
Email: azbuki@mon.bg
Url: http://www.azbuki.bg
Тематики
Художествена литература за деца и юноши, Периодични издания
Статус
Активен
Кодове 978-619-7065
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Евгений Станчев ръководител организация и разпространение Лице за контакт Телефони: 0885 817-175, (02)425-04-71
Надя Кантарева-Барух директор Отговорно лице