Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Двери
Адрес
Град: София  1712
Улица/квартал: жк Младост 3 бл. 373 ап. 22 карта
Телефони: +359 2 875 32 35
Email: polina@spirov.com
Тематики
Християнска религия
Статус
Активен
Кодове 978-619-90966  (Стари кодове: 978-954-91760)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Полина Кръстева Спирова председател на УС Отговорно лице