Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Див Рошков
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Оборище 22 карта
Email: divroshkov@gmail.com
Url: http://www.divroshkov.com/
Тематики
Градоустройство и регионално планиране
Статус
Активен
Кодове 978-619-90369
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Магдалина Валентинова Чавдарова председател на УС Отговорно лице