Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
INCOMA
Адрес
Град: Шумен  9700
Улица/квартал: ул. Цар Иван Александър 82 карта
Телефони: +359 898 242 256; +359 898 890 040
Email: niki@incoma-bg.com
Url: http://www.incoma-bg.com
http://www.acl-bg.org
Тематики
Литература, езикознание, лингвистика, Физика, География, Медицина, Техника, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-452  (Стари кодове: 978-954-90906, 978-954-91743)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Николай Йорданов Николов управител Отговорно лице