Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Vision Books
Адрес
Град: София  1359
Улица/квартал: жк Люлин бл. 428 карта
Email: chavdarsam@abv.bg
contact@visionbooks-bg.com
Url: http://www.visionbooks-bg.com
Тематики
Хумор, сатира, Детско-юношеска литература, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7585  (Стари кодове: 978-619-91352)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Чавдар Атанасов управител Отговорно лице