Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Академичен център за литература и култура при Национален студентски дом
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: пл. Народно събрание 10 карта
Телефони: +359 2 987 22 86
Email: direktor@studenthouse.bg
Url: http://www.studenthouse.bg
Тематики
Литература, езикознание, лингвистика, Поезия, Енциклопедии, справочници, речници, Образование, просвета, специално образование, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-8549  (Стари кодове: 978-954-90721)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Христиан Даскалов директор Отговорно лице