Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Джеми Стратус
Адрес
Град: Стара Загора  6000
Улица/квартал: ул. Димитър Караджов 6 карта
Телефони: +359 42 632 007, +359 887 361 947
Email: caliopa_72@abv.bg
jemmy_adv@abv.bg
Url: http://www.jsprint.bg
Тематики
Наука, Вътрешна политика, международна политика, Фармация, хомеопатия, Картинна книга, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-954-8137
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница [няма име]
Град: Чирпан  6200
Улица/квартал: ул. П.К.Яворов 7 карта
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Минко Манолов Лице за контакт
Емилия Манолова управител Отговорно лице