Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
МОНТ
Адрес
Град: София  1704
Улица/квартал: ул. Ярослав Вешин бл. 41 вх. А ет. 8 ап. 24 карта
Телефони: +359 2 868 71 17
Email: mont_ood@abv.bg
Url: http://www.mont.bg
Тематики
Психология, Медицина, Развлечения, хоби, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-169  (Стари кодове: 978-954-8055)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Наталия Николова управител Отговорно лице