Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Е-Литера Софт
Адрес
Град: Варна  9000
Улица/квартал: ул. Васил Друмев 47 вх. А ап. 1 карта
Телефони: +359 52 632 332
Email: info@e-litera.eu
Url: https://e-litera.eu/bg/
Тематики
Микрофилм, CD-ROM, софтуеър и електронни книги, Наука, Учебници за ВУЗ, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-954-2912
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Дора Божкова Канева управител Отговорно лице