Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Регионална библиотека "Дора Габе"
Адрес
Град: Добрич  9300
Улица/квартал: ул. Независимост 7 карта
П.К.: 122
Телефони: +359 58 602 544, +359 58 602 371, +359 58 602 574
Email: office@libddobrich.bg
Url: http://www.libddobrich.bg
Тематики
Библиография и библиотекознание, История
Статус
Неактивен
Кодове 978-954-90690
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Пенка Христова директор Отговорно лице