Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Стефанка П. Христова
Адрес
Град: София  1592
Улица/квартал: жк Дружба 1 бл. 3 карта
Телефони: +359 2 889 97 57
Тематики
Поезия, Биографии, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-90425
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Стефанка Първанова Христова Отговорно лице