Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
БГ МОТИВИ
Адрес
Град: Пловдив  4000
Улица/квартал: ул. Лука Касъров 14 карта
Телефони: 0897 909-515, 0882 909-515
Email: contact@zdravei.bg
Тематики
Фолклор и етнология, Домакинство и готварство, Периодични издания
Статус
Активен
Кодове 978-619-90040
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Николина Тевекелева управител Отговорно лице