Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Цветан Младенов Тотомиров
Адрес
Град: София  1612
Улица/квартал: карта
Тематики
История, Военно дело
Статус
Активен
Кодове 978-619-91668
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Цветан Младенов Тотомиров Отговорно лице