Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Химикотехнологичен и металургичен университет
Адрес
Град: София  1756
Улица/квартал: бул. Климент Охридски 8 карта
Телефони: +359 879 601 739
Email: svetla_y@abv.bg
Тематики
Учебници за ВУЗ, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-954-465  (Стари кодове: 978-954-8954)
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница БИЦ на ХТМУ
Град: София  1756
Улица/квартал: бул. Климент Охридски 8 карта
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
доц. д-р Светла Русанова Янкова Лице за контакт
доц. д-р инж. Райна Георгиева Бряскова Отговорно лице