Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
WIK INVEST
Адрес
Град: София  1715
Улица/квартал: жк Младост 3 бл. 325 карта
Телефони: +359 878 503 525
Email: vassilkostov@gmail.com
Тематики
Научно-популярна литература, История, Енциклопедии, справочници, речници
Статус
Активен
Кодове 978-954-91582
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Васил Георгиев Костов Отговорно лице