Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Дворец на културата - Перник
Адрес
Град: Перник  2300
Улица/квартал: пл. Кракра 1 карта
Телефони: (076)604-633
Факс: (076)604-633
Email: office@palacepernik.com
Url: http://palacepernik.com
Тематики
История, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-8944  (Стари кодове: 978-954-91848, 978-954-90779, 978-954-92398)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Милчо Спасов директор Отговорно лице