Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Крестън БулМар
Адрес
Град: София  1309
Улица/квартал: ул. Нишка 172 ет. 3 карта
Телефони: +359 2 812 06 24
Факс: +359 2 812 06 24
Email: hemiryan@bulmar.com
Url: http://www.bulmar.com
Тематики
Икономика
Статус
Активен
Кодове 978-619-7421
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Хари Емирян Лице за контакт
Емил Попов управител Отговорно лице