Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Зелени Балкани
Адрес
Град: Пловдив  4004
Улица/квартал: ул. Скопие 1, офис 9, 10 карта
Телефони: (032)626-977, (032)626-915
Факс: (032)635-921
Email: office@greenbalkans.org
Url: http://www.greenbalkans.org
Тематики
Екология, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-954-9433  (Стари кодове: 978-954-90201)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Симеон Марин Лице за контакт
Златка Николова финансов мениджър Лице за контакт Телефони: 0885 108-707
инж. Тома Белев председател на УС на СНЦ "Зелени Балкани" Отговорно лице