Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Институт за следдипломна квалификация при УНСС
Адрес
Град: София  1756
Улица/квартал: бул. Климент Охридски 2 карта
Телефони: +359 2 862 10 69
Факс: +359 2 862 74 47
Email: R.Nakova@ips.bg
ips@ips.bg
Url: http://www.ips.bg
Тематики
Икономика, Право
Статус
Активен
Кодове 978-954-9940
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
доц. д-р Иван Стойчев директор Отговорно лице