Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Мира Нико
Адрес
Град: Стара Загора  6000
Улица/квартал: бул. Славянски 8 карта
Email: info@mira-niko.com
Url: http://www.mira-niko.com
Тематики
Философия, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-90755
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Драгомира Михайлова Никова Отговорно лице