Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ИНТЕРВАЛ
Адрес
Град: София  1444
Улица/квартал: ул. Никола Крушкин 76 карта
Телефони: (02)992-73-60
Email: inter_val@abv.bg
Тематики
Философия, Психология, Медицина, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-92623  (Стари кодове: 978-954-91938)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Валентина Йорданова Митанкина управител Отговорно лице