Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Enthusiast
Адрес
Град: София  1504
Улица/квартал: ул. Кракра 20 ет. 1 ап. 6 карта
Телефони: +35929 438 716, +35929 438 718
Факс: +35929 438 716, +35929 438 718
Email: office@enthusiast.bg
Url: http://www.enthusiast.bg
Тематики
Микрофилм, CD-ROM, софтуеър и електронни книги, Художествена литература за деца и юноши, Развлечения, хоби, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-164  (Стари кодове: 978-954-2958, 978-954-8657)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Виктория Бисерова Димитрова управител Отговорно лице
Мария Чунчева глав. ред. Лице за контакт Телефони: +359878 903 613