Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
БИМАП СС
Адрес
Град: София  1309
Улица/квартал: жк Илинден бл. 119 карта
Телефони: +359 2 929 74 21
Email: bimap@abv.bg
Тематики
Техника
Статус
Активен
Кодове 978-954-92700  (Стари кодове: 978-954-92016)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Стефан Петров Сапунджиев Отговорно лице