Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Яна Георгиева Костадинова
Адрес
Град: София  1166
Улица/квартал: кв. Симеоново, ул. Панорама - София 11А карта
Телефони: +359 888 951 818
Email: iana_bg@yahoo.com
Тематики
Мода
Статус
Активен
Кодове 978-619-91770
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Яна Георгиева Костадинова Отговорно лице